Więcej niż jakość i profesjonalizm
ENEnglish

Korekty

Dokonywanie korekt językowych tekstów, szczególnie z medycyny, prawa oraz ekonomii z uwzględnieniem kwestii merytorycznych.

Korekta jest związana z weryfikacją i poprawieniem błędów w ostatecznej wersji tekstu w celu zapewnienia spójności oraz dokładności w zakresie gramatyki, pisowni, interpunkcji oraz formatu. Dzięki korekcie Klienci otrzymują produkt wysokiej jakości.