Więcej niż jakość i profesjonalizm
ENEnglish

Cel

Idea założenia Kancelarii zrodziła się z wielkiej pasji, jaką daje praca tłumacza ustnego i pisemnego.

Kancelaria oferuje obsługę o najwyższym poziomie merytorycznym, pełen profesjonalizm i terminowość, zachowując charakterystyczną dla danej branży i specjalizacji terminologię, przy zapewnieniu najlepszej obsługi lingwistycznej i rozwiązań w komunikacji międzynarodowej (strategia WIN–WIN).

Arkadiusz Badziński — właściciel Kancelarii

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkadiusz_Badziński
 • dr n. o zdrowiu, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego, leksykograf, anglista, nauczyciel akademicki, tłumacz przysięgły pisemny, symultaniczny oraz konsekutywny języka angielskiego, specjalista w zakresie przekładu medycznego, farmaceutycznego oraz prawno-ekonomicznego, wykładowca języka medycznego, ekonomicznego, prawnego oraz biznesu;
 • autor trzech słowników specjalistycznych (w tym dwóch medycznych);
 • od 2003 roku związany z Uniwersytetem Śląskim, na którym prowadzi seminaria i zajęcia z tłumaczeń ustnych (symultanicznych) oraz pisemnych;
 • współpraca z medycznymi ośrodkami naukowymi w Polsce (m.in. z Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach, Śląskim Uniwersytetem Medycznym czy Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu);
 • doświadczenie kierownicze na stanowisku kierownika Ośrodka British Council w Katowicach;
 • współpraca ze Śląskim Centrum Nanomikroskopii w Zabrzu zajmującym się mikroskopią holograficzną, konfokalną, skaningową, elektronową oraz reżimem kriogenicznym;
 • przekład ponad półtora tysiąca artykułów medycznych m. in. do „Cancers”, „PlosOne”, „Stroke”, „Circulation”, „International Journal of Molecular Sciences”, „Gland Surgery”, czy „BMC Neurology”;
 • łączny wskaźnik Impact Factor z dziedziny medycyny - IF 21,949, a łączny Impact Factor przetłumaczonych artykułów medycznych - 2298,62;
 • współautor artykułów z nauk medycznych (m.in. z kardiologii, neurologii, psychiatrii) oraz humanistycznych (filologii, psychologii);
 • przekład książek medycznych m.in. z histologii „Ocena mikroskopowa komórek w płynach z jam ciała” (2020), czy psychiatrii „Rola rodziny w leczeniu osoby chorej psychicznie” (2021) (redaktor naukowy z dziedziny nauk o zdrowiu); przekłady inwentarzy i walidacji tłumaczeń kwestionariuszy z medycyny oraz psychologii;
 • przekład sześciu poradników wydanych przez Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego dotyczących wdrażania Konwencji o Prawach Dziecka - projekt we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz Ministerstwami Zdrowia i Spraw Społecznych Finlandii, Szwecji, Łotwy, Estonii, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii;
 • Nagroda I stopnia JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcie naukowe (2022);
 • członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPIS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Medycznych (IMIA).