Więcej niż jakość i profesjonalizm
ENEnglish

Nauka języka angielskiego

  • Wyłącznie indywidualne zajęcia (online lub stacjonarne) w pełni spersonalizowane oraz dostosowane do potrzeb Osoby uczącej się.
  • Język angielski pełni funkcję języka oficjalnego bądź półoficjalnego w ponad 60 państwach — jest językiem ojczystym prawie 530 mln ludzi.
  • Zajęcia na wszystkich poziomach od A1 do C2, w tym przygotowanie do egzaminów międzynarodowych Cambridge (FCE, CAE, CPE) oraz egzaminu ósmoklasisty i matury.
  • Nacisk na wszystkie sprawności językowe — rozumienie tekstu czytanego, pisanie, konwersację, rozumienie tekstu słuchanego poprzez naukę gramatyki oraz słownictwa.