Więcej niż jakość i profesjonalizm
ENEnglish

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)

Są one wykonywane przez tłumacza przysięgłego powołanego na mocy mianowania przez Ministra Sprawiedliwości i będącego osobą zaufania publicznego.

Tłumaczenia uwierzytelnione są dokumentami akceptowanymi we wszystkich urzędach, sądach, szpitalach i innych instytucjach zarówno państwowych jak i prywatnych.

Treść dokumentu traktowana jest zawsze jako poufna i w odpowiedni sposób przechowywana. Teczka, w której wydawane jest tłumaczenie dodatkowo chroni dokument.

Wszelkiego rodzaju pieczęcie, adnotacje urzędowe, dopiski ręczne, podpisy i inne ważne z formalnego punktu widzenia elementy graficzne lub cechy dokumentu podlegają szczegółowemu opisowi tłumacza przysięgłego wraz z odpowiednim opisem.

Dokumenty najczęściej podlegające tłumaczeniu przysięgłemu:

  • wszystkie urzędowe dokumenty (w tym: stanu cywilnego, notarialne, sądowe, samochodowe, prawa jazdy)
  • epikryzy, orzeczenia i opinie lekarskie
  • badania naukowe oraz raporty
  • ulotki farmaceutyczne
  • sprawozdania finansowe, ekspertyzy, opinie, informacje prasowe
  • umowy, kontrakty handlowe i korespondencja biznesowa
  • zaświadczenia i dokumentacje pracownicze
  • dyplomy, świadectwa, certyfikaty, opisy patentowe